Strona 1 z 1

Traktat z Lizbony

: 08 marca 2008, 13:37
autor: ThoRn
Niektóre skutki wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony

1. Unia Europejska otrzymuje osobowość prawną, przekształca się w europejskie superpaństwo.
Państwa członkowskie przekazują na rzecz Unii Europejskiej atrybuty państwowości.
W licznych sprawach wyłączne prawo decyzji otrzymuje Unia.

2. Potwierdzona zostaje nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym,
w tym nad narodowymi konstytucjami.

3. Utrata waluty narodowej i własnej polityki finansowej.

4. Utrata prawa weta wobec niekorzystnych dla Polski unijnych decyzji.

5. Budowanie nowego porządku społecznego opartego na negacji Prawa Bożego i Prawa Naturalnego.
Promocja patologii uderzających w rodzinę.

6. Zaostrzenie nadzoru i systemu kar wobec ustaw i decyzji krajowych niezgodnych z unijnymi celami.
Już dziś tego doświadczamy - sprawa Rospudy, kwoty produkcyjne w rolnictwie i kwoty połowowe dla rybaków,
wygaszanie produkcji polskich stoczni, hut, cukrowni itd.

7. Wzrost znaczenia instytucji unijnych - Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej,
Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

8. Degradacja polskiego Parlamentu, Rządu i centralnych instytucji państwa polskiego.

9. Traktat z Lizbony praktycznie nie różni się w założeniach i zapisach od Eurokonstytucji
odrzuconej wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii.
Przyznają to sami autorzy i promotorzy obu dokumentów.

10. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony pozycja i głos Polski w Europie ulegną znacznemu osłabieniu.
Potwierdzają to nawet tzw. euroentuzjaści.

Nasza obecność w Unii Europejskiej nie musi oznaczać zgody na zniewolenie Narodu Polskiego
i degradację Państwa Polskiego.
Aby współpracować z innymi narodami Europy, nie jest konieczny Traktat Lizboński ani inny substytut Eurokonstytucji,
który prowadzi do likwidacji państw narodowych i dominacji jednych narodów nad drugimi.
Odebranie narodom Europy prawa do wyrażenia opinii o Traktacie w referendum świadczy o odrzuceniu
demokracji przez przywódców Unii i o zamiarze budowy państwa totalitarnego.
My, Polacy, szczególnie znamy wartość wolności.
Dlatego domagamy się referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, który odbiera Polsce
suwerenność, wywalczoną za cenę krwi naszych przodków.

W imieniu Komitetu na rzecz Referendum w sprawie
Ratyfikacji Traktatu z Lizbony
Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego
(-) Urszula Krupa (-) Witold Tomczak
Bruksela, 5.03.2008 r.
-------------------------------------------------------------------
ten temat jest szeroko opisany w internecie miedzy innymi na tych stronach:

http://www.news.portalisko.pl/news/view/17986/_europosel_witold_tomczak_traktat_lizbonski_stanowi_zagrozenie_dla_polski

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Europosel-Witold-Tomczak-Traktat-Lizbonski-stanowi-zagrozenie-dla-Polski-1723070.html

http://www.polskieradio.pl/iar/wiadomosci/default.aspx?id=39564&page=1#com

popieramy

: 08 marca 2008, 14:02
autor: robaczek
też jesteśmy przeciw takiemu traktowaniu
referendum musi byc i będziemy PRZECIW traktatowi
Poprostu Niedajmy Sobą pomiatać

ciekaw strona polecam

: 30 marca 2008, 15:16
autor: ThoRn
Polecam do poczytania wieczorami dobrą stronę
:arrow: http://www.usopal.com/index.php :2OK:
Jest tam sporo ciekawych artykułów, o tym o czym oficjalnie się nie mówi,
a czasami wychodzi co nieco z tego jako afery polityczne.
życzę miłej lektury
:dev:

tu też ciekawy link

: 02 kwietnia 2008, 15:30
autor: kaszten
Co prawda to nie jest miejsce na linki do ciekawych stron,
do tego jest oddzielna kategoria, ale ten link jest w temacie
więc myślę że mu tu będzie dobrze.
http://www.polonica.net
:wink:

brawo Ireland

: 13 czerwca 2008, 21:01
autor: ThoRn
Brawo Ireland :2OK:
na to wygląda, że Irlandczycy nas uratowali
Oni nie dadzą sobie odebrać historii, kultury i narodowości.